Caritas Archidiecezji Warszawskiej zatrudni psychologa w wymiarze ½ etatu do pracy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 62

Wymagania formalne:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe;
  • udokumentowana praca w zawodzie – minimum 2 lata;
  • dostępność w godzinach popołudniowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_aw@caritas.pl

Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).