DYREKTOR: Barbara Czarnocka

KIEROWNIK MEDYCZNY: Janusz Jakubowski

Pracą w oddziałach kieruje lekarz odpowiedzialny za oddział we współpracy z pielęgniarką oddziałową.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

ODDZIAŁ I – lek.med. Janusz Jakubowski - specjalista chirurg /specjalizacja z medycyny rodzinnej w toku/

ODDZIAŁ II – lek.med. Anna Bętlewska - specjalista chorób wewnętrznych

ODDZIAŁ III – lek.med. Karolina Jakubczyk – specjalista medycyny rodzinnej;

ODDZIAŁ IV - lek.med. Jacek Pobudkiewicz – specjalista chirurg

Hospicjum Stacjonarne:

  • lek. med. Anna Wolfram -Tatarkiewicz – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej
  • lek. med. Anna Kiliszczyk - specjalista chorób wew. /specjalizacja z medycyny paliatywnej w toku/
  • lek. med. Emilia Gruchała – specjalista medycyny rodzinnej /specjalizacja z medycyny paliatywnej w toku/
  • dr n.med. Iwan Komarow – specjalista chirurg
  • lek. med. Janusz Jakubowski – specjalista chirurg

Konsultanci:

  • lek. med. Andrzej Opuchlik - specjalista neurolog
  • dr n. med. Agnieszka  Sulikowska - specjalista mikrobiolog
  • dr n. med. Krzysztof Kubiak – specjalista psychiatra

PIELĘGNIARKI PRZEŁOŻONE I ODDZIAŁOWE

Bożena Rymer
Pielęgniarka koordynująca i ds.epidemiologii

Anna Dąbkowska
Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału I

Beata Kaniewska
Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału II

Bożena Sumorek
Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału III

Małgorzata Dmowska
Pielęgniarka Oddziałowa  Oddział IV

Joanna Modzelewska
Pielęgniarka Oddziałowa Hospicjum Stacjonarnego

POZOSTAŁY PERSONEL KIEROWNICZY

Krzysztof Wodzyński – koordynator ds. wdrożeń i zarządzania zmianą, spec. ds. rekrutacji

Anna Błotnicka – koordynator psychologów

Łukasz Puszkiewicz - kierownik Działu Rehabilitacji

Arkadiusz Kwapisz - kierownik administracyjno-techniczny

Wolontariat:

Krzysztof Wodzyński – Koordynator wolontariatu