Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas AW ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

 

WYMAGANIA:

Wykształcenie

 • magister pielęgniarstwa lub
 • licencjat z pielęgniarstwa i studia magisterskie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • kurs kwalifikacyjny z dziedziny opieki długoterminowej

(mile widziane: specjalizacja z dziedziny opieki długoterminowej lub zachowawczej lub  środowiskowo

rodzinnej lub anestezjologicznej,  kurs z dziedziny epidemiologii lub/i  organizacji i zarządzania).

Staż pracy

 • staż pracy w zawodzie pielęgniarki minimum 5 lat
 • co najmniej 2 letnie, udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem

Wymagane cechy osobowości  i  umiejętności

dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność układania

grafików, konsekwencja w działaniu, kreatywność, odporność na stres.

 

OBOWIĄZKI:

 • Zarządzanie pracą personelu medycznego na oddziale
 • Układanie grafików pracy personelu
 • Dbałość o wysoką jakość świadczonych usług

 

OFERUJEMY:

 • Elastyczne warunki zatrudnienia – umowa o pracę / umowa zlecenie / kontrakt pielęgniarski
 • Konkurencyjne zarobki
 • Pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników etatowych
 • Szkolenia zawodowe

 

Aplikacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja_aw@caritas.pl

W terminie do 21.08.2017

W temacie maila prosimy wpisać: Pielęgniarka Oddziałowa do ZOL

 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).