Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas AW ul. Krakowskie Przedmieście 62 zatrudni LEKARZA do pracy w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Wymagania formalne:

Tytuł specjalisty wyłącznie w jednej z poniżej wymienionych dziedzin (z uwagi na wymogi NFZ):

  • choroby wewnętrzne
  • medycyna rodzinna
  • chirurgia ogólna
  • geriatria
  • neurologia

Wymagania pozostałe:

Mile widziane doświadczenie w opiece długoterminowej

Oferujemy:

Elastyczną formę zatrudnienia w tym także umowę o pracę w wymiarze etatu lub 1/2 etatu, pakiet socjalny

Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: rekrutacja_aw@caritasaw.pl

W temacie aplikacji prosimy wpisać: Lekarz w ZOL