Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 62

zatrudni LEKARZA do pracy w Hospicjum stacjonarnym

 

Wymagania formalne:

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego z medycyny paliatywnej

2. Doświadczenie w opiece hospicyjnej

 

Oferujemy:

Forma zatrudnienia umowa o pracę

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_aw@caritasaw.pl

W temacie aplikacji prosimy wpisać: Lekarz do Hospicjum