Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kontakt: przyjęcia pacjentów 22 826 02 29 (przyjęcia pacjentów), 22 826 56 04 (centrala)

Hospicjum stacjonarne przeznaczone jest dla osób w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Zapewnia pacjentom całodobową opiekę medyczną (paliatywną), psychologiczną, socjalną i duchową, którą sprawuje ponad 30-osobowy personel złożony z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, kapelana, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego, dietetyka, salowych i wolontariuszy. Troską i wsparciem objęci są najbliżsi chorego, również na etapie osierocenia.

W Hospicjum panuje ciepła, życzliwa, domowa atmosfera. Pokoje chorych są trzyłóżkowe, przy każdym znajduje się osobna łazienka i osobna toaleta. Hospicjum posiada łazienkę przystosowaną do pielęgnacji ciężko i  obłożnie chorego, wyposażoną w wannę z hydromasażem z regulowaną wysokością oraz podnośnikiem do kąpieli pacjenta w pozycji leżącej.Rodziny mogą odwiedzać swoich bliskich bez ograniczeń i w razie potrzeby korzystać z aneksu kuchennego.

Warunkiem objęcia opieką w hospicjum stacjonarnym jest rozpoznanie choroby nowotworowej i zakończenie leczenia przyczynowego oraz pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną. Informacje w sprawie przyjęć i realizacji świadczeń zdrowotnych w hospicjum stacjonarnym można uzyskać pod numerami telefonów: 22 826 02 29; 22 826 56 04. Przyjęcie do hospicjum odbywa się po złożeniu wymaganych dokumentów i pozytywnym ich zaopiniowaniu przez lekarza hospicjum lub dyrektora ODL.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas jest przeznaczony dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz pacjentów apalicznych (bez kontaktu z otoczeniem) wymagających kompleksowej, całodobowej opieki. Zakład zapewnia całodobową opiekę lekarską i  pielęgniarską oraz świadczenia realizowane przez rehabilitantów, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, logopedę, dietetyka i kapelana.

Na czterech oddziałach Zakład dysponuje 123 łóżkami, w tym 24 dla chorych apalicznych i 99 ogólnogeriatrycznymi.Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym finansowany jest przez NFZ i  pacjenta. Wysokość odpłatności pacjenta reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (DZ.U.Nr.166 poz.1256 z 1998 r.) Ponadto Zakład wspierany jest przez Darczyńców.

Informacje w sprawie przyjęć i realizacji świadczeń zdrowotnych w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym można uzyskać pod numerami telefonów: 22 826 02 29; 22 826 56 04. Po złożeniu wymaganych dokumentów, decyzję o  przyjęciu do Zakładu wydaje Kierownik po zasięgnięciu opinii drugiego lekarza.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Poniżej udostępniamy dokumenty do pobrania, do poniższych dokumentów należy dołączyć:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

  1. xero dowodu tożsamości
  2. xero dowodu ubezpieczenia
  3. dokument potwierdzający wysokość posiadanego dochodu


Hospicjum stacjonarne

  1. xero dowodu tożsamości
  2. xero dowodu ubezpieczenia

Zapraszamy na stronę Hospicjum Stacjonarnego

plakat

×