Kategoria Praca Caritas Archidiecezji Warszawskiej

KATEGORIA Praca

 • Pielęgniarka do realizacji świadczeń długoterminowej opieki domowej w  Błoniu i okolicach Caritas Archidiecezji Warszawskiej  zatrudni pielęgniarkę do realizacji świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW w Błoniu. Wymagania formalne: Wykształcenie kierunkowe oraz obligatoryjnie ukończenie (lub w toku) jednego z niżej wymienionych kursów: kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej; […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 62. WYMAGANIA: Wykształcenie magister pielęgniarstwa licencjat z pielęgniarstwa i studia magisterskie w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, kurs kwalifikacyjny z dziedziny opieki długoterminowej (mile widziane: specjalizacja z dziedziny opieki długoterminowej lub zachowawczej lub  środowiskowo rodzinnej lub anestezjologicznej,  […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • I DANE LOGISTYCZNE: Powierzchnia ok. 3300m2, 5 oddziałów (poziomów) w tym na każdym poziomie do sprzątania: Sale chorych Łazienki przy salach Brudownik Pokój zabiegowy, socjalny, kąpielowy, lekarski Schody i korytarze zewnętrzne i wewnętrzne oraz ciąg komunikacyjny (parter), korytarz, WC, windy, szatnia Pomieszczenia biurowe (parter) 6 pokoi + 4 małe, przyległe łazienki II USZCZEGÓŁOWIENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00 – 322 Warszawa poszukuje Lekarza ze specjalizacją z Dermatologii Poszukujemy Lekarza Dermatologa, który na wezwanie do Ośrodka będzie konsultował naszych pacjentów. Wszystkich zainteresowanych tym rodzajem dodatkowej pracy prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres rekrutacja_aw@caritas.pl W tytule maila prosimy wpisać „DERMA”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62; Warszawa zatrudni pielęgniarki do pracy w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym WYMAGANIA: wykształcenie wyższe (licencjat lub magister) staż pracy w oddziałach stacjonarnych minimum 2 lata mile widziane kursy kwalifikacyjne w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62; Warszawa zatrudni pielęgniarki do pracy w Hospicjum WYMAGANIA: wykształcenie wyższe (licencjat lub magister) staż pracy w oddziałach stacjonarnych minimum 2 lata mile widziane kursy kwalifikacyjne w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego lub […]

  CZYTAJ WIĘCEJ