Kategoria admin Caritas Archidiecezji Warszawskiej - page 76

Author Archives admin

 • 27 grudnia 2011 wędrowny teatr kukiełkowy „Łazienki” wystawił w schronisku „Przystań” „Pastorałkę” według L. Schillera. Teatr „Łazienki” od wielu lat odwiedza z przedstawieniami dla dzieci i dorosłych miejsca „smutnie ekskluzywne”, takie jak domy dziecka, domy pomocy społecznej, zakłady karne  i in. W działalność teatru zaangażowane są dzieci, młodzież i dorośli, a prowadzi go p. Władysław Terlecki.

  CONTINUE READING
 • W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 warszawska Caritas obejmie programem „Skrzydła” 55 dzieci. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie ta dziecka wynosi około 200-300 zł na osobę. Caritas AW będzie refundowała faktury za zakupioną dla dzieci odzież, obuwie, leki, przybory szkolne a także wydatki na posiłki i zajęcia dodatkowe (np. kurs języka obcego, naukę tańca czy trening […]

  CONTINUE READING
 • 24 września 2011 przedstawiciele Parafialnych Zespołów Caritas przybyli do centrali Caritas AW na okresowe spotkanie. Po mszy św. odprawionej w kaplicy „Res Sacra Miser” nastąpiło spotkanie robocze, na którym podjęto następujące tematy: podsumowanie akcji kolonijnej, dalsza realizacja programu PEAD z uwzględnieniem kontroli ze strony Agencji Rynku Rolnego, współpraca ze Szkolnymi Kołami Caritas, program zbliżającego się Tygodnia Miłosierdzia […]

  CONTINUE READING
 • W środę 21 września członkowie i opiekunowie Szkolnych Kół wraz z dyrektorem Caritas AW, ks. Z. Zembrzuskim i koordynatorem SKC, p. E. Jackiewicz, uczestniczyli na Jasnej Górze w zorganizowanym przez Caritas Polska Forum Młodych Wolontariuszy SKC. Program Forum obejmował mszę świętą pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, świadectwa wolontariuszy pierwszych Szkolnych Kół, spektakl w wykonaniu więźniów oraz … pyszny obiad. W imprezie […]

  CONTINUE READING
 • Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas A.W. ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę leków dla ZNZOZ Caritas A.W. Termin składania ofert upływa dnia 21.07 .2011r. godz. 9.00 Miejscem składania ofert jest Sekretariat ZNZOZ Caritas A.W. Ul. Krakowskie Przedmieście 62 od 8.00 do 16.00 Otwarcie ofert dnia 21.07.2011r. godz. 9.30 Gabinet […]

  CONTINUE READING
 • W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011  programem „Skrzydła” zostało objęte 32 dzieci, w tym 21 dzieci ze środków pochodzących od indywidualnych darczyńców, 5  dzieci w ramach dotacji z Caritas Polska oraz 6 dzieci z darowizny od firmy KARMAR S.A. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom przekazującym środki finansowe i dary rzeczowe!

  CONTINUE READING
(I use my own pagination)s