Caritas Archidiecezji Warszawskiej

kropkaKOMUNIKATY

Poniżej prezentujemy komunikaty:

Zaproszenie na kolonie letnie 2014

 KOLONIIE   2014  –    informacja

 

JASTRZĘBIA GÓRA-/ morze/  Ośrodek Kolonijny FENIKS

2 turnus    07.08-18.08.2014     

      

Murzasichle/ góry Tatry/ dom wczasowy U ZIOMKA

1 turnus 13.07. – 26.07.2014    

2 turnus 28.07. – 10.08.2014    

 

Bocheniec – domki, ośrodek PTASZYNIEC

1 turnus 15.07. – 28.07.2014     

2 turnus 29.07. – 11.08.2014    

 

Chomiąża Szlachecka - dom wczasowy RELAX  

1 turnus 01.07. – 14.07.2014     

2 turnus 15.07. – 28.07.2014      

 

Mochocice kapitulne k/Masłowa Hotel PRZEDWIOŚNIE – turnus muzyczny dla dzieci grających na instrumentach (szczegóły w załączonym ogłoszeniu)

1 turnus 01.08. – 14.08.2014  

 

Łazy /k.Wyszkowa/ Ośrodek Kolonijny SUS

1 turnus 01.07. – 14.07.2014     

2 turnus 15.07. – 28.07.2014   

                                                                                                     

Zapisy na kolonie w miejscowej  Parafii na terenie Archidiecezji Warszawskiej

lub  BIURZE AKCJI KOLONIJNEJ

ul. Krakowskie Przedmieście 62 (I piętro pok.12 i 14 )

W godzinach:             Poniedziałek    godz. 11.00 – 18.00

                                    Środa               godz.  09.00 – 15.00

Telefon do Biura Akcji Kolonijnej:  22 635 7404 wewn. 212  lub  294

Koordynator Akcji Kolonijnej: Aniela Kamińska i Elżbieta Jackiewicz


W pliku ponizej zaproszenie na kolonie muzyczne

 


Pliki do pobrania:

Zaproszenie na koncert SPACE ART FESTIVAL

 PREZYDENT M. ST. WARSZAWY ZAPRASZA NA

 SPACE ART FESTIVAL
 
23-27 kwietnia 2014, Warszawa
 
CZWARTEK 24 KWIETNIA
 
Koncert Inauguracyjny | godz. 10:15
 
Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 62 
Hospicjum stacjonarne (IV piętro)
                                                                             
WOJCIECH WIECZOREK – SKRZYPCE
KRZYSZTOF TYMENDORF - ALTÓWKA 
MLADEN MILORADOVIC - WIOLONCZELA
JAROSŁAW GAŁUSZKA – AKORDEON
 
PROGRAM
 W.A. Mozart, A. Piazzola, E. Dohnányi, B. Bartok, P. Iturralde,
 M. Miloradovic (utwór skomponowany specjalnie na SAF`14)
 

Pliki do pobrania:

Ważne informacje dla PZC

AKTUALNE INFORMACJE DLA PZC

Ulotki dotyczące zasad przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2013 do odbioru w biurze Caritas AW.

Świece wielkanocne do odbioru z magazynu Caritas AW (Warszawa, ul. Kolejowa 8/10)   od  04 marca 2014. Magazyn czynny we wtorek i czwartek od godz. 9.00 do 15.00  W lipcu i w sierpniu magazyn nieczynny.

Prosimy o zgłaszanie  chętnych do pracy na koloniach w charakterze:    wychowawców, pielęgniarek i instruktorów: sportu, plastyki, tańca. (CV z dopiskiem kolonie można przesłać na maila: ejackiewicz@caritas.pl   lub  akaminska@caritas.pl ).

20.09.2014 – sobota - Uroczystość Jubileuszu Caritas AW

 

 

Pliki do pobrania:

TVN przegrała sprawę o naruszenie dóbr osobistych

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 29 maja 2013 roku  uznał za kłamliwe zarzuty postawione wicedyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej w reportażu telewizji TVN z cyklu „Uwaga” wyemitowanym w dniu 10 lutego 2010. Po rozpatrzeniu sprawy o ochronę dóbr osobistych toczącej się z powództwa Barbary Czarnockiej oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej sąd zobowiązał telewizję TVN do:
- usunięcia wymienionego reportażu ze strony internetowej programu „Uwaga”;
-  opublikowania na tejże stronie przeprosin skierowanych do powodów;
-  wyświetlenia przed telewizyjną emisją programu „Uwaga” wyraźnie widocznego napisu następującej treści: „TVN Spółka Akcyjna przeprasza Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Barbarę Czarnocką, Zastępcę Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej, za naruszenie dóbr osobistych, w postaci dobrego imienia poprzez opublikowanie w programie „Uwaga” z dnia 10 lutego 2010 r. nieprawdziwych informacji co do nabycia przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej nieruchomości po zaniżonej cenie”;
- wpłaty przez telewizję TVN na rzecz Caritas Polska kwoty 10 tysięcy złotych;
- zwrotu kosztów procesu na rzecz Barbary Czarnockiej oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Autorem reportażu był Tomasz Patora.

W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził m.in.:

„…Dziennikarz jest zobowiązany (..) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. W przedmiotowej sprawie staranność i rzetelność nie zostały zachowane… W reportażu przedstawiono (…) tylko fragmentaryczny obraz całej sytuacji. Nieruchomość oraz dom, będący przedmiotem transakcji, zostały pokazane jedynie w stanie, w jakim znalazły się po remoncie. Nie zostało podkreślone, że w chwili sprzedaży dom ten był zrujnowany i wymagał wielu napraw. Nie zostały przedstawione zdjęcia przesłane przez Barbarę Czarnocką.”

„Zdaniem Sądu działanie dziennikarzy było intencjonalne i miało na celu wywołanie zainteresowania tematem poprzez stworzenie nieprawdziwego obrazu  powodów w oczach widzów. Naruszenie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, w telewizji o tak dużym zasięgu jak Telewizja TVN, stanowi jedną z najdotkliwszych form naruszenia, często o skutkach nieusuwalnych dla poszkodowanych. Podkreślić przy tym należy, że wolność mediów nie ma charakteru absolutnego i jej granice wyznacza min. konieczność ochrony praw innych osób. Ograniczenia te wynikają zarówno z art. 8 i 10 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, jak i z art. 31 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. ó, art. 15 ust 2 pkt 2 Prawa Prasowego. Skoro więc, jak ustalono w niniejszej sprawie, poprzez emisję reportażu omówionego wyżej doszło do naruszenia dóbr osobistych powodów, wniesione przez nich powództwo o ochronę dóbr osobistych należało uwzględnić”.

„Zdaniem Sądu, dla skuteczności odwrócenia wyrządzonej powodom krzywdy wystarczające będzie opublikowanie przeprosin w tej samej telewizji i o tej samej godzinie, o której został opublikowany przedmiotowy reportaż. Środek taki będzie środkiem adekwatnym i pozwoli widzom programu „Uwaga”, do których materiał dotarł, odpowiednio skojarzyć osoby, której przeprosiny dotyczą z wcześniejszym materiałem”.

„Sąd uznał, iż wobec doznanej przez powódkę Barbarę Czarnocką krzywdy, jak również wobec wymiernych skutków dla działalności Caritas skutków naruszenia dóbr osobistych, w postaci utraty zaufania do prowadzonej przez tę osobę prawną działalności, jak również bezprawność naruszenia dóbr osobistych, zasadnym jest zasądzenie świadczenia na określony cel społeczny na podstawie art. 448 k.c.”.
 


  • ZAMKNIJ